HUNG THINH그룹은 2022년 월드컵에서 우수한 성과를 거둔 것으로 베트남 축구 국가대표팀에 20억VND의 상금을 수여한다.

뉴스 | 15-06-2021

Hung Thinh그룹은 항상 베트남 축구 국가대표팀과 손을 잡는 업체로서 조국 명예를 위해 열심히 경기하여 처음으로 2022년 월드컵 최종 예선에 참여한다는 큰 승리를 거두기는 정신에 대해 팀에 20억VND의 상금을 수여하기로 결정하였다.  


2022년 월드컵 2차 예선에서 베트남 축구 국가대표팀은 치열한 경쟁으로 뛰어난 성적을 거두었으며 인도네시아와 말레이시아와 같은 견고한 축구팀을 상대로 많은 설득력 있는 승리를 거두었다. 6월16일 새벽 UAE와의 경기에서 2-3으로 패했지만, 베트남 팀은 대단한 노력과 지칠 줄 모르는 경쟁 정신으로 스릴 넘치는 경기에 공헌하여 공식적으로 2022년 월드컵 3차 예선에 진출하였다. 이 역사적인 성과로 Hung Thinh그룹은 베트남 팀에 20역VND의 상금을 수여하기로 결정하였다.


박항서 감독님이 말한 적이 있다. 그의 가장 큰 꿈은 베트남 축구 국가대표팀과 베트남 축구의 신기록을 세우는 것이다. 그 꿈은 이루어졌다. 베트남은 2022년 월드컵 결승전 출전권을 얻기 위해 계속 경쟁하는 12개의 아시아 최고의 팀 그룹에 참가한 유일한 동남아시아 대표이다. 베트남은 2022년 월드컵 최종 예선에 참여한 동남아시아의 유일한 대표자이다(사진: Nguyen Khanh)


Hung Thinh그룹은 수년 동안 베트남 축구의 저명한 후원자 중 하나이다. Hung Thinh그룹은 베트남 축구 연맹과 함께 3년 동안 (2020-2023년) 베트남 축구 전문가 및 수석 코치를 지원하여 베트남 축구, 특히 국가 대표팀의 품질 활동을 개발하고 개선하는 데 기여하였다. 또한, 그룹은 국가 여자 축구 대표팀에게 1000억VND를 후원하고 2026년 월드컵을 향해 젊을 여자팀을 발전한다. 동시에  . Hung Thinh그룹의 핵심 맴버인 Hung Thinh Land과 전략적 주주는 Hung Thinh그룹인 TopenLand은 총 예산 3천억 VND으로 V-League 2021 – 2023의 3시즌 동안 TopenLand Binh Dinh축구 클럽의 두 주용 스폰서가 되었다.  또한, 그룹은 자주 국가 대표팀이 결정적인 경기에서 잘 플레이할 때 즉시 포상한다.


2011년부터 지금까지 지속 가능한 사업 개발은 지역 사회 구축 활동과 연계되어야 한다는 모토로 Hung Thinh그룹은 5천억VND이상을 지출하여 대회 조직에 동행하고 국가에 영광을 가져 오기 위해 최선을 다한 선수와 감독을 후원하고 포상하는 것과 같이 국가 스포츠 개발에 기여하였다.

 


Minh Vuong 선수가 2022년 월드컵 2차 예선에서 UAE의 골을 득점한다.
(사진: 24h.com.vn)

 


Tien Linh 선수가 2022년 월드컵 2차 예선에서 UAE의 골을 득점한다.
(사진: 24h.com.vn)

 


베트남 대표팀은 월드컵 2022 최종 예선에 처음으로 티켓을 확득했다.
(사진: 24h.com.vn)

 

관련 소식:
https://www.vff.org.vn/chu-tich-tap-doan-hung-thinh-chuc-dtvn-gianh-vi-tri-nhat-bang-g/
https://www.vff.org.vn/dtvn-viet-trang-moi-cho-bong-da-viet-nam/
https://thanhnien.vn/the-thao/bong-da-viet-nam/world-cup-2022-tuyen-viet-nam-co-them-3-ti-tien-thuong-sau-khi-lap-ky-tich-136296t.html
https://vnexpress.net/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-4294983.html
https://tuoitre.vn/hung-thinh-van-thuong-2-ti-du-tuyen-viet-nam-that-bai-20210616024819002.htm
https://tuoitre.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-2-ti-dong-cho-tuyen-viet-nam-20210630154929589.htm
https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-duoc-thuong-3-ty-dong-sau-tran-gap-uae-post1227699.html
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/lap-ky-tich-lich-su-dt-viet-nam-duoc-manh-thuong-quan-thuong-nong-tien-ty-c46a1261926.html
https://www.baogiaothong.vn/gianh-tam-ve-lich-su-doi-tuyen-viet-nam-nhan-thuong-cuc-khung-d511869.html
https://tienphong.vn/gianh-ve-du-vong-loai-cuoi-world-cup-2022-doi-tuyen-viet-nam-duoc-thuong-bao-ti-post1346482.tpo
https://thethao.sggp.org.vn/doi-tuyen-viet-nam-duoc-thuong-them-3-ty-dong-739356.html
https://vtc.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-ar618715.html
http://thethao.congan.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-viet-nam-da-duoc-thuong-8-ty-dong-sau-chuoi-tran-lap-nen-ky-tich_114423.html
https://bongdaplus.vn/bong-da-chau-a/dt-viet-nam-duoc-thuong-8-ty-ve-nuoc-va-cach-ly-tai-tp-hcm-3355022106.html
https://baotintuc.vn/bong-da/doi-tuyen-bong-da-viet-nam-nhan-thuong-lon-sau-tran-dau-voi-uae-20210616085754069.htm
https://bongda24h.vn/vong-loai-world-cup/dt-viet-nam-duoc-thuong-3-ty-dong-499-286774-amp.html
https://webthethao.vn/bong-da-viet-nam/gianh-ve-vong-loai-cuoi-world-cup-2022-viet-nam-duoc-thuong-8-ty-dong-CKa4OFgnR.htm
https://doanhnhansaigon.vn/nha-dat/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-1105222.html
https://laodong.vn/kinh-te/tap-doan-hung-thinh-thuong-nong-2-ti-cho-doi-tuyen-bong-da-viet-nam-921012.ldo
https://congthuong.vn/hung-thinh-thuong-nong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-quoc-gia-viet-nam-159080.html
https://dautuvietnam.com.vn/doi-song-xa-hoi/xa-hoi/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-cho-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-tai-vong-loai-wc-2022-a16346.html
https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tap-doan-hung-thinh-thuong-nong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-746401.html
https://www.doisongphapluat.com/hung-thinh-thuong-2-ty-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-a504085.html
https://www.nguoiduatin.vn/dspl/hung-thinh-thuong-2-ty-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-a504085.html
https://nhandan.vn/thong-tin-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-thuong-hai-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-650958/
http://daidoanket.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-5654367.html
https://viettimes.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-nong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-post146909.html
https://datviet.trithuccuocsong.vn/kinh-te/doanh-nghiep/hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-tuyen-viet-nam-3433925
https://ngaynay.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-dtvn-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-would-cup-2022-post108848.html
http://laodongxahoi.net/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-1319202.html
https://business24h.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-nong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022/
https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-920992.html
https://theleader.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-bong-da-viet-nam-1623816005956.htm
https://thethaohcm.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam--n77986.html
https://congly.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-nong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-189412.html
https://tinnhanhnhadat.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-bong-da-viet-nam.html
https://baodansinh.vn/tin-vui-cho-doi-tuyen-viet-nam-duoc-mot-tap-doan-thuong-2-ty-dong-nho-thanh-tich-tot-20210616102834512.htm
https://baophapluat.vn/doi-tuyen-viet-nam-duoc-thuong-8-ty-dong-khi-lot-vao-vong-loai-thu-3-post398668.html
http://baobinhduong.vn/doi-tuyen-viet-nam-duoc-thuong-nong-3-ty-dong-a249126.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-thao/1002851/tuyen-viet-nam-tiep-tuc-duoc-thuong-lon-sau-khi-gianh-ve-vao-vong-loai-cuoi-world-cup-2022
https://24htinnhanh.com/hung-thinh-van-thuong-2-ti-du-tuyen-viet-nam-that-bai-141940.html
https://nld.com.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-cach-ly-o-quan-7-duoc-thuong-tong-cong-8-ti-dong-2021061602402418.htm
https://kinhtenet.vn/hung-thinh-thuong-2-ty-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-25.html
https://thuongtruongplus.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-a21598.html
https://thuonghieuplus.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-a67530.html
https://baomoi.com/tuyen-viet-nam-duoc-thuong-3-ty-dong-sau-tran-gap-uae/c/39197820.epi
https://thitruonggiacabds.online/tin-tuc/thi-truong-bat-dong-san/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-47863.html
https://doanhnghiephoinhap.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022.html
http://tapchixaydungbxd.vn/thong-tin-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-.html
https://anninhthudo.vn/thay-tro-park-hang-seo-duoc-thuong-it-nhat-8-ty-dong-post470180.antd
http://mxpress.vn/tin-tuc/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-42498.html
https://saigonbiz.com.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022/
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ti-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-p31849.html
http://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/doi-tuyen-viet-nam-duoc-hung-thinh-trao-thuong-2-ty-dong-du-that-bai-truoc-uae-a199354.html
https://kiemsat.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ti-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-61717.html
https://taichinh.kinhtechungkhoan.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-92027.
https://conglyxahoi.net.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-dtqg-viet-nam-86046.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://kinhtenongthon.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-post43196.html
https://phunumoi.net.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022
https://nhaquanly.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-khi-gianh-quyen-vao-vong-loai-cuoi-cung-world-cup-2022-a4389.html
https://kinhtevadoisong.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-lua-doi-tuyen-bong-da-viet-nam-bang-phan-thuong-2-ty-dong-cho-chien-tich-vong-loai-world-cup-2022-a18421.html
https://nhadatvachungcu.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam/
https://congdongtieudung.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam/
https://baotainguyenmoitruong.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-326044.html
https://doanhnhanvn.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam--34287.html
https://vnfinance.vn/tap-doan-hung-thinh-thuong-doi-tuyen-bong-da-viet-nam-2-ty-dong-27295.html
https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ti-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-vi-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-57055.html
https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tieu-dung-ban-doc/tap-doan-hung-thinh-thuong-nong-2-ti-cho-doi-tuyen-bong-da-viet-nam-116077.html 
https://baophapluat.vn/hung-thinh-corp-thuong-nong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-post398781.html
https://baoquocte.vn/hung-thinh-corp-thuong-nong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-148552.html
https://baodauthau.vn/dat-thanh-tich-xuat-sac-tai-vong-loai-world-cup-2022-tap-doan-hung-thinh-thuong-2-ty-dong-cho-doi-tuyen-viet-nam-post108302.html
 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279