HUNG THINH GROUP은 중앙 지역에서 홍수 난 동포에게5.3 억 동을 지원한다.

뉴스 | 22-10-2020

2020 년 10 월 22-23 일에 Hung Thinh Group은 언론 기관을 통해 약 53 억 동을 기부하여 폭풍과 홍수로 심각한 피해를 입은 중부 지방 사람들을 지원했다. 여기에서 40 억 동은 그룹의 예산에서 공제하고, V 1,283,550,000동은 Hung Thinh 그룹의 모든 직원이 기부한다.

중부 지역을 바라보고, 어려움을 신속하게 극복하고 홍수와 폭풍 후 삶을 재건하기 위해 사람들과 공유하려는 공통의 바람으로 Hung Thinh Group은 예산에서 40 억동을 추출하고 중앙 지역에 대한 신속한 지원 임무를 조직하기 위해 다른 조직과 협력했다.

특히, Hung Thinh Group은 Tuoi Tre 신문을 통해 Quang Tri 홍수 지역의 사람들에게 10 억 동로 지원하고 Thanh Nien 신문을 통해 Quang Binh 홍수 지역 사람들에게10 억 동로 지원하고 Sai Gon Giai Phong-재정 투자 신문을 통해 Thua Thien-Hue 사람들에게 10 억 동로 지원하고 Tien Phong 신문을 통해 Ha Tinh 사람들에게 5 억 동로 지원하고 호치민시 여성 신문을 통해 Quang Nam 사람들에게  5 억동을  기부했다. 이 돈은 필요한 필수품을 구입하거나 많은 어려움을 겪은 사람들에게 현금을 보내는 데 사용된다.

특히 Hung Thinh Group은 Ha Tinh, Quang Binh 및 Quang Tri의 3 개 성 중앙 홍수 거주하는 사람들에게
적시 지원을 제공하기 위해  VnExpress 온라인 신문의 Hope Fund와 FPT Corporation에게 모든 직원이  기부 한 1,283,550,000동을 수여했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ gần 5,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung
  Tran Thuong Thu Giang-Hung Thinh 그룹의 부국장이  VnExpress 온라인 신문 부 편집장- Nguyen Thanh Hai에게 Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri의 3 개성에 있는 중부 사람들에게 지원하는 상징직인 표를 수여한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ gần 5,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung
Nguyen Hoang Anh-Hung Thinh Group의 이사회 보좌관이  Tuoi Tre 신문 편집위원회 위원 - Tran Xuan Toan 에게 Quang Tri 지방 사람들에게 지원하는 상징적인 표를 수여한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ gần 5,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung
Nguyen Hoang Anh은 Thanh Nien Newspaper의 부 편집장- Nguyen Ngoc Toan 에게
Quang Binh 지방 사람들에게 지원하는 상징적인 표를 수여한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ gần 5,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung
Pham Thi Trang-Hung Thinh Group의 커뮤니케이션 이사는 재정 투자를 담당하고, SGGP 신문의 상임 TBT 부사장- Nguyen Nhat 과SGGP 신문의 TBT 차장- Ly Viet Trung (왼쪽에서 두 번째) 및 당사자 대표에게 Thua Thien-Hue 지방의 사람들에게  지원하는 상징적 인 표를 수여한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ gần 5,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung
Nguyen Hoang Anh은 호치민시 Tien Phong 신문 대표 사무 소장-Ly Thanh Tam 및 당사자 대표들에게 Ha Tinh 지방 사람들에게 지원한 상징적 인 표를 수여한다 

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ gần 5,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung
Pham Thi Trang은  호치민 여성 신문 부 편집장- Ta Thi Nam Hong에게 Quang Nam 지방 사람들에게 지원한 상징적 인 표를 수여한다.


지금까지 그룹은 지역 사회를 위한 활동을 위해 6 천억 동 이상을 예산으로 책정했다. 이는 또한 지난 몇 년간 Hung Thinh 그룹의 나눔 문화를 지속적으로 홍보하기 위한 활동이다. 앞으로 그룹과 신문은 중앙 홍수 지역 주민들이 어려움을 부분적으로 극복하고 조만간 삶을 안정시킬 수 있도록 필요한 기부 프로그램을 구현하기 위해 협력 할 것이다.

 

관련 소식:
https://vnexpress.net/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-1-3-ty-dong-cho-quy-hy-vong-vnexpress-4181171.html
https://tv.tuoitre.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-1-ty-dong-cuu-tro-dong-bao-mien-trung-91010.htm
https://thanhnien.vn/doi-song/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-nguoi-dan-vung-lu-quang-binh-1-ti-dong-1295339.html
https://www.sggp.org.vn/bao-sggp-tiep-nhan-1-ty-dong-tu-tap-doan-hung-thinh-ung-ho-nguoi-dan-vung-lu-tinh-thua-thien-hue-693113.html
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/qua-bao-tien-phong-tap-doan-hung-thinh-ung-ho-dong-bao-mien-trung-500-trieu-dong-1739073.tpo
https://cafef.vn/hang-loat-ong-lon-bds-phia-nam-ung-ho-cac-tinh-mien-trung-20201023132311912.chn
https://vietnambusinessinsider.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-53-ty-dong-ho-tro-dong-bao-cac-tinh-mien-trun-14553.html
http://tapchitaichinh.vn/su-kien-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-dong-bao-thua-thienhue-1-ty-dong-329185.html
http://www.nguoilambao.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-13-ty-dong-cho-dong-ba-o-vung-lu-mien-trung-n22159.html
https://haiquanonline.com.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-dong-bao-mien-trung-hon-5-ty-dong-135506.html
http://thuonggiaonline.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-53-ty-dong-cho-dong-bao-mien-trung-34676.htm
http://doanhnghiephoinhap.vn/tap-doan-hung-thinh-nhan-cu-dup-giai-thuong-tai-le-vinh-danh-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2020.html
https://www.nguoiduatin.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-5-3-ty-dong-ho-tro-dong-bao-mien-trung-a494142.html
https://nguoidothi.net.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-5-3-ty-giup-dong-bao-mien-trung-vuot-qua-bao-lu-lich-su-25910.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30
https://baomoi.com/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-1-3-ty-dong-cho-dong-bao-vung-lu-mien-trung/c/36774214.epi
https://www.tin247.com/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-13-ty-dong-cho-dong-bao-vung-lu-mien-trung-1-27776853.html
https://baodansinh.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-53-ty-dong-ho-tro-dong-bao-vung-lu-mien-trung-20201024095246903.htm
https://tuoitrethudo.com.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-53-ty-dong-ho-tro-dong-bao-vung-lu-mien-trung-147828.html
https://thegioi24.com/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-13-ty-dong-cho-quy-hy-vong-vnexpress
http://nhiepanhdoisong.vn/0-1-2-234481.html
http://laodongxahoi.net/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-dong-bao-mien-trung-lu-lut-gan-53-ty-dong-1316995.html
https://vietnamhoinhap.vn/article/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-53-ty-huong-ve-khuc-ruot-mien-trung---n-34397
http://thitruongonline.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-5-3-ty-dong-ho-tro-dong-ba-o-vu-ng-lu-mien-trung-d343249/
https://laodongthudo.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-53-ty-dong-ho-tro-dong-bao-vung-lu-mien-trung-114784.html
https://congluan.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-gan-53-ty-dong-ho-tro-dong-bao-vung-lu-mien-trung-post102550.html
https://zingnews.vn/150-ty-dong-ung-ho-nguoi-dan-mien-trung-post1146273.html
 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279