HUNG THINH그룹은 115 인민병원 및 GIA DINH인민병원에 거의 20억VND에 달하는 예산으로 의료 장비를 지원한다.

뉴스 | 31-08-2021

2021/8/31일 아침, Hung Thinh그룹은 코로나19의 싸움에서 호치민시 지원 활동을 계속하여 115인민병원과 Gia Dinh인민병원에 거의 20억VND에 달하는 예산으로 의료 장비를 지원하였다.


구체적으로 Hung Thinh그룹은 의료진의 긴급한 요구를 충족하기 위해 마스크, 보호보, 전기 주사기 펌프등을 포함하여 거의 13억VND에 달하는 115인민병원에 의료 장비 패키지를 지원하였다. 현재 115인민병원은 60병상, 응급 소생 병상440병상을 포함하는 500병상 규모의 중등도- 중증도-위독한 코로나19환자를 치료하는 곳이다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhân Dân 115 và Gia Định
Hung Thinh그룹 대표는 115인민병원에 의료장비를 지원한다

 

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhân Dân 115 và Gia Định
Hung Thinh그룹에서 지원하는 의료 장비가 코로나19전염병의 치료와 예방에 있어 병원의 의료진과 의사에게 더 많은 도움이 되기를 바란다.


 또한 같은 날 아침에 Gia Dinh인민병원에서 Hung Thinh그룹은 약5억VND상당의 의료 장비를 지원하여 여기의 의료진이 전염병 예방 및 통제 및 환자 치료를 위한 더 많은 장비를 보유할 수 있도록 지원하였다. Gia Dinh 인민병원은 현재 300개 이상의 병상을 갖춘 7개의 코로나19치료 병동을 보유하고 것으로 알려져있으며 ECMO, 침습적 기계 환기, HFNC, 혈액 투석 등의 기술을 사용해야 하는 최종 수준의 환자를 치료하는 곳이다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhân Dân 115 và Gia Định
Hung Thinh그룹 대표는 Gia Dinh인민병원에 의료장비를 지원한다

 


Hung Thinh그룹 대표는 Gia Dinh인민병원의 의사와 간호사에게 의료장비를 전달한다

 

위의 활동은 4차 전염병이 시작된 이후 지금까지 그룹에서 유지 및 강화해 온 호치민시 지역의 의료진과 F0를 지원하고 힘을 합치는 사슬의 일부이다.


코로나19 전염병의 예방 및 통제를 지원하는 선두 기업 중 하나인 Hung Thinh그룹은 2020년 초부터 지금까지 의료팀을 지원하고 동반하며 전국민과 같이 부담, 어려움을 공유하기 위해 거의 2,000억VND를 기부하였다.

 

https://thesaigontimes.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ti-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh/
https://thuonggiaonline.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-thiet-bi-y-te-tri-gia-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-40826.htm
https://thitruong.nld.com.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ti-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-20210901163652389.htm
https://vtc.vn/hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-ar634239.html
https://tuoitrethudo.com.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-175791
https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-gia-tri-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-3569477.html
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/1010690/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-tri-gia-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh
https://kinhdoanhvaphapluat.com.vn/tiep-thi/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-tri-gia-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-81815.html
https://cand.com.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-i626526/
https://baoxaydung.com.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-313754.html
https://baovephapluat.vn/thong-tin-doanh-nhan-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ti-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-111490.html
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-p33770.html
https://diendandoanhnghiep.vn/hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-tri-gia-gan-2-ty-dong-cho-2-benh-vien-tai-tp-hcm-205294.html
https://kinhtenongthon.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-post45131.html
http://tapchixaydungbxd.vn/thong-tin-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh.html
https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-cho-benh-vien-115-va-gia-dinh/20210901023546612
https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-58220.html
https://www.phaply.net.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-a253195.html
https://thongcaobaochi.net/dia-oc/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-gan-2-ty-dong-trang-thiet-bi-y-te-cho-benh-vien-115-va-gia-dinh/
https://thoisuvn.vn/tin-tuc/12521/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-hai-benh-vien.html
https://chatluongvacuocsong.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-d90008.html
http://mxpress.vn/bat-dong-san/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-42617.html
https://nhadatvachungcu.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh/
https://doanhnghiephoinhap.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-benh-vien-nd-115-va-bv-gia-dinh-trang-thiet-bi-y-te-tri-gia-gan-2-ty-dong.html
https://kinhdoanhvaphapluat.com.vn/xa-hoi/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-tri-gia-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-gia-dinh-81815.html
https://doanhnghiepvadautu.net.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-nhan-dan-115-va-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh/
https://m.nguoiduatin.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-a526236.html
http://laodongxahoi.net/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-trang-thiet-bi-y-te-voi-kinh-phi-gan-2-ty-dong-cho-benh-vien-115-va-benh-vien-gia-dinh-1320432.html

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279