FLORITA

 

위치: 호치민시 7군 Tan Hung구 Him Lam도시 A1터
토지면적: 10.451,5 m2
건설 밀도: 40%
블록: 4블록
고층: 19층
주택 수량: 570채
주택 면적: 57 - 103,49 m2
• 아파트가 완성하게 되며 고객한테 인수하게 되였다.

 

Dự án cùng danh mục

GRAND CENTER QUY NHON
VUNG TAU PEARL
Q7 BOULEVARD
QUY NHON MELODY
Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX
LAVITA CHARM

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다