8X PLUS

8X Plus

 

위치: 호치민시 12군 Tan Thoi Nhat구 Truong Chinh길 22호
토지면적: 7.059,0 m2
건설 면적: 2.817,0 m2
건설밀도: 40%
층 수량: 19층 (무역 2층 및 주택 17층)
주택 수량: 551채
• 아파트가 완성해지며 고객한테 인수하게 되였다.

 

Dự án cùng danh mục

GRAND CENTER QUY NHON
VUNG TAU PEARL
Q7 BOULEVARD
QUY NHON MELODY
Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX
LAVITA CHARM

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다