8X THAI AN

8x Thái An

 

내구 면적: 3,606 m2
건설 면적: 1,380 m2
건설 밀도: 38%
토지 이용 지수: 4.66
블록 수량: 1블록
층수량: 11층
주택 수량: 200채
• 아파트는 완성해지며 고객한테 인수하게 된다.

 

Dự án cùng danh mục

GRAND CENTER QUY NHON
VUNG TAU PEARL
Q7 BOULEVARD
QUY NHON MELODY
Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX
LAVITA CHARM

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다