SaigonMia

 

위치: 호치민시 Nam Sai Gon 신도시 Trung Son 여염9A길
구역 면적: 15.126m2
연단 건설 밀도: 46,46%
타워부분 건설 밀도: 33,70%
주택 수량: 869채
주택 면적: 49,83m2 – 83,05m 2
블록 수량: 3블록
층 수량: 27고층 2지하층
백화점: 4층

 

Dự án cùng danh mục

GRAND CENTER QUY NHON
VUNG TAU PEARL
Q7 BOULEVARD
QUY NHON MELODY
Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX
LAVITA CHARM

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다