VUNG TAU PEARL

위치: Vung Tau시, Thang Tam동, Thi Sach로
  대지 면적: 13.110,9m2
  블록- 층 수: 4 Blocks, 33 층, 지하 2 층
          1 – 2층: 쇼핑몰
          3 – 33층: 관광 아파트
  아파트 수: 1.789 채(1 PN - 3 PN)
  아파트 면적: 53 - 94m2 

 

 

Dự án cùng danh mục

GRAND CENTER QUY NHON
Q7 BOULEVARD
QUY NHON MELODY
Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX
LAVITA CHARM
RICHMOND CITY

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다