Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

 

위치: 호치민시 7군 Phu Nhuan구 Dao Tri길
전부 토지 면적: 75.224,5m2
블록 번호: 5블록
하층 총수: 1층
아파트 총수: 3.580 (4 block, 면적 53,2 m2부터 86,69 m2 까지
사무실 총수: 12실
무역전용 층수: 53방 및 백화전 구역

 

Dự án cùng danh mục

GRAND CENTER QUY NHON
VUNG TAU PEARL
Q7 BOULEVARD
QUY NHON MELODY
LAVITA CHARM
RICHMOND CITY

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다