GOLDEN BAY 602

 

사업 법적 이름: Cam Ranh복반도 종합서비스 여행구역 사업
사업 위지: Khanh Hoa성, Cam Lam현 Cam Ranh 복반도 여행구역 6번수T11C, T11D, T11E, X18B, X18C터
전 구역 총면적: 55,59 ha
총수 터: 2085터

 

Dự án cùng danh mục

SAIGON MYSTERY VILLAS
CAM RANH MYSTERY VILLAS
GOLDEN BAY
SENTOSA VILLA
LA RESIDENCE HUNG THINH
HUNG THINH VILLAS

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다