THIEN NAM APARTMENT

Thiên Nam Apartment 

위치: 호치민시 10군 14구 Thanh Thai길 7A/162호
규모: 10층
면적: 4.874m2
주택 수량: 50채
투자 정도: 2000억동
• 아파트는 와성해지여 고객한테 인수하게 된다.

 

Dự án cùng danh mục

GRAND CENTER QUY NHON
VUNG TAU PEARL
Q7 BOULEVARD
QUY NHON MELODY
Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX
LAVITA CHARM

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다