CAM RANH MYSTERY VILLAS

 

위치: Khanh Hoa성 Cam Lam현 Cam Hai Dong읍 Cam Ranh복반도 여행구역 D14b터
사업 총 면적: 12,7 ha
빌라 고층: 2층
건축 설계 컨설팅 단위: Green Arch

 

Dự án cùng danh mục

GOLDEN BAY 602
SAIGON MYSTERY VILLAS
GOLDEN BAY
SENTOSA VILLA
LA RESIDENCE HUNG THINH
HUNG THINH VILLAS

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다