9VIEW APARTMENT

9View

 

위치: 호치민시 9순 Phuoc Long B구 Tang Nhon Phu길
토지 면적: 12.627m2
건설 밀도: 40%
블록 수량: 3블록
지하층: 2층
고층: 18층
주택 수량: 690채
주택 면적: 58,1m2 - 86,98m2

 

Dự án cùng danh mục

GRAND CENTER QUY NHON
VUNG TAU PEARL
Q7 BOULEVARD
QUY NHON MELODY
Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX
LAVITA CHARM

Hung Thinh 그룹 주식회사

호치민시 3군 7구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
이메일: info@hungthinhcorp.com.vn
세금 코드: 0305410561 발급일 : 06/12/2007
발급처: 호치민시 기획 및 투자 부
저희에게 정보를 받는다