Hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH
Tin thị trường

Hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 19/11/2014 | Số lượt đọc: 23040
 
  116 lượt thích

Bộ Xây dựng trả lời Cty CP Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (theo Phiếu chuyển số 554/PC- VPCP ngày 11/9/2014 của Văn phòng Chính phủ) kiến nghị về đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

 

Các khách hàng (thuộc đối tượng được vay theo quy định) có hợp đồng mua, thuê, thuê mua
nhà ở với chủ đầu tư cấp 2 cũng được cho vay hỗ trợ nhà ở - Ảnh minh họa.

 

Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 15/5/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở.

Theo quy định, khách hàng cá nhân vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua, thuê nhà ở thương mại thuộc đối tượng được vay vốn phải có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua, thuê nhà ở thương mại với chủ đầu tư; trong đó, không quy định chủ đầu tư ký hợp đồng phải là chủ đầu tư cấp 1.

Các khách hàng (thuộc đối tượng được vay theo quy định) có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở với chủ đầu tư cấp 2 cũng cần được cho vay hỗ trợ nhà ở như kiến nghị của Cty là phù hợp.

Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 07/2013/TT-BXD và Thông tư số 11/2013/TT-NHNN để hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ; trong đó, sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp.

 

Theo baoxaydung.com.vn

 
    116    lượt thích
Các tin khác: